Krijg-overzicht-logo

Hoe krijg ik extra geld?

doorMeta Schonewille

Hoe krijg ik extra geld?

Loop jij ook rond met de vraag “Hoe krijg ik extra geld?” Vorig jaar stond er een bericht in de kranten dat veel jongeren en ouderen geld laten liggen. Dit wordt veroorzaakt, doordat ze geen gebruik maken van de toeslagen van de Belastingdienst. Heb jij al nagekeken of jij recht hebt op deze toeslagen?

Wat zijn toeslagen?
Een toeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een zorgverzekering, huurwoning of kinderen. Om een toeslag te krijgen moet je zelf actie ondernemen. Er zijn vier soorten toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Meer informatie over deze toeslagen lees je hieronder.

Zorgtoeslag
Iedereen vanaf 18 jaar moet een eigen zorgverzekering afsluiten. Dit is maandelijks een behoorlijk bedrag. Heb je niet zo’n hoog inkomen, dan bestaat de mogelijk om een tegemoetkoming van de overheid aan te vragen. Deze tegemoetkoming heet zorgtoeslag. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat je een Nederlandse zorgverzekering afsluit.

Huurtoeslag
Woon je in een (dure) huurwoning? Dan kun je kijken of je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Dit is een tegemoetkoming van de overheid in de huurkosten. Ook hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kinderopvangtoeslag
Dit is een toeslag voor ouder(s) die werken of een opleiding volgen en gebruik maken van  geregistreerde kinderopvang. Ook hier moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén hiervan is dat je kind nog niet op het voorgezet onderwijs mag zitten. Voor gebruik van deze geregistreerde kinderopvang betaal je, naast deze kinderopvangtoeslag, een eigen bijdrage.

Kindgebonden budget
Dit is een extra bijdrage in de kosten voor kinderen jonger dan 18 jaar. Je ontvangt deze extra naast de kinderbijslag. Ontvang je al een andere toeslag? Dan wordt er door de Belastingdienst automatisch gekeken of je recht hebt op een kindgebonden budget. Ook hierbij moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ontvang je nog geen andere toeslag, maar denk je dat je wel recht hebt op een kindgebonden budget? In dat geval kan de ouder die kinderbijslag ontvangt een aanvraag voor het kindgebonden budget indienen.  

Wanneer kun je een toeslag krijgen?
Om in aanmerking te komen voor de hierboven genoemde toeslagen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De exacte voorwaarden kun je vinden op de site van de Belastingdienst. Bij alle toeslagen wordt er gekeken naar het inkomen. Daarnaast zijn er nog aanvullende zaken zoals het vermogen, een eventuele toeslagpartner of medebewoners.

Waarom ontvang ik geen toeslag?
Op de site van de Belastingdienst kun je heel gemakkelijk een proefberekening maken. Als je in aanmerking komt voor één of meer toeslagen, dan moet je zelf actie ondernemen en de toeslag aanvragen. De Belastingdienst regelt dit niet automatisch voor je. Ontvang je al een toeslag? Dan bekijkt de Belastingdienst wel automatisch of je voor het kindgebonden budget in aanmerking komt. De toeslag die je ontvangt is een voorschot. Als het jaar voorbij is wordt er een definitieve berekening gemaakt.

Wat kost de aanvraag van een toeslag?
Op de site van de Belastingdienst kun je zonder kosten de hierboven besproken toeslagen aanvragen. Let goed op dat je op de officiële site van de Belastingdienst zit. Er zijn ook commerciële websites die mensen lokken en bijna 40 euro vragen voor een aanvraag. Kom je er niet uit? Vraag dan iemand om jou te helpen! Vooral als je weinig te besteden hebt en wel aan de voorwaarden voldoet, is het jammer als je dit extra geld laat liggen.

Spread the word

Over de auteur

Meta Schonewille editor

Geef een reactie